Gorenje Gostinstvo | Hotel Paka | Vila Herberstein | Catering


 

O podjetju

 

Gorenje Gostinstvo je hčerinsko podjetje Gorenja, d.d., in je v njegovi 100% lasti. Začetki Gorenja Gostinstva so tesno povezani z nastankom Gorenja (1950). Potreba po organizirani prehrani med delom je rasla skupaj z rastjo števila zaposlenih v Gorenju, ki je od začetnih 10 delavcev v letu 1965 zaposlovalo že 680 delavcev. Prve preproste enolončnice so tako v Gorenju začeli za zaposlene pripravljati že leta 1962.
Gorenje Gostinstvo, d.o.o., je po število poslovnih enot, raznovrstnosti gostinske ponudbe in številu zaposlenih največje gostinsko podjetje na širšem območju Šaleške doline. S svojim delovanjem sledi uresničevanju vizije to je postati najboljše gostinsko podjetje v širši okolici.


PODATKI O PODJETJU:

 IME PODJETJA
Gorenje Gostinstvo, d.o.o.
NASLOV Partizanska cesta 12
POŠTNA ŠTEVILKA/KRAJ 3320 Velenje
UPRAVNA ENOTA Velenje
ODGOVORNA OSEBA Stanko Brunšek, direktor
TELEFON 03/899 1000
TELEFAKS 03/899 2667
INTERNETNE STRANI http://www.gorenjegostinstvo.si
DAVČNA ŠTEVILKA 52229530
MATIČNA ŠTEVILKA 5712467
ŠIFRA DEJAVNOSTI 56290
REGISTRSKO SODIŠČE Okrožno sodišče v Celju
ŠTEVILA VLOŽKA Srg št. 97/02 054
OSNOVNI KAPITAL 3.789.633,00 €
USTANOVITELJ Gorenje, Gospodinjski aparati, d.d.
DATUM USTANOVITVE 3.12.1992