Gorenje Gostinstvo | Hotel Paka | Vila Herberstein | Catering


15.06.2016
Nove poslovne enote Gorenja Gostinstva

 

Premogovnik Velenje in Gorenje Gostinstvo sta konec maja 2016 podpisala pogodbo o zagotavljanju prehranskih storitev in najemu gostinskih prostorov podjetja Gost, d.o.o..
 

Gorenje Gostinstvo  je  zato s 1. junijem 2016 pričelo opravljati gostinske storitve v Restavraciji Jezero, gostilnici Pri knapu, Okrepčevalnici Arkada in Okrepčevalnici NOP ter zagotavljati prehrano med delom za zaposlene v Premogovniku Velenje in njegovih hčerinskih družbah.
 

Dosedanjo ponudbo restavracij bomo ohranili in postopno nadgradili, zato Vas prijazno vabimo k obisku naših novih poslovnih enot.